Tim Krabbé                                  
 
 

 

 

 

 

 

 


 

Welkom

In 1999 verscheen Dossier: Tim Krabbé in boekvorm bij uitgeverij Ellessy te Arnhem. Op deze website staan nu de integrale teksten uit dat dossier. Net als in het boek is er op deze site de onderverdeling ‘biografische schets’, ‘spannende romans’, ‘verhalen’ en ‘sportboeken’.

(c) Copyright 2005, Judith C. Minkman, Arnhem

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door (foto)kopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van J.C. Minkman.